เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562 จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 ก.พ. 2562

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562 จังหวัดลำปาง
        โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี และร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
        อาชีพ รวมทั้งสอนแนะการบันทึกบัญชีผ่าน Application SmartMe แก่ผู้เข้ารวมงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง
        จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 344 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]