สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงสับปะรด) อำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 14 ก.พ. 2562

                    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำ
           บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงสับปะรด) อำเภอแจ้ห่ม
           ในการนี้ได้สอนแนะการบันทึกบัญชีผ่าน Application SmartMe
แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอแจ้ห่ม
           จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 349 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]