สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันที่ 13 ก.พ. 2562

                              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562​ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
           ประกอบอาชีพ ตามโครงการ​ 5​ ประสาน​ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่​ ถวายในหลวง​ ปีงบประมาณ​ 2562
โดย นางสาวจิราพร​ ชัยสารสวัสดิ์
           นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากร สอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ​ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน​
           57 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ หมู่ 1 ​ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 315 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]