สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันที่ 13 ก.พ. 2562

                  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งแนะนำการใช้
          Application SmartMe ตามโครงการ​ 5​ ประสาน​ สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่​ ถวายในหลวง​ ปีงบประมาณ​ 2562
โดยมี นางจันทร์ฉาย มะทะ
          นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวรุจิเรศ บุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางฟองจันทร์ สุวรรณศรี ครูบัญชีทฤษฎีใหม่
          เป็นวิทยากร
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน​ 90 ราย ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านจัว และบ้านสบปราบ
          ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 334 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]