สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 12 ก.พ. 2562

                           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
          ประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมะนาว)
โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
          ชำนาญการ เป็นวิทยากร
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 96 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 286 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]