เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด

วันที่ 12 ก.พ. 2562

                           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวณัฐกานต์ ศรีวิชัย นักวิชการตรวจสอบบัญชี
          เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด โดยได้สอนแนะการใช้งาน Application SmartManage
          แก่คณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง
          จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 336 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]