เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

วันที่ 7 ก.พ. 2562

                 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
       สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชี และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับแก่คณะกรรมการดำเนินการ
       ของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
       เกาะคา จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 516 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]