จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 ก.พ. 2562

                       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
             โดยให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนะนำ Appilcation SmartMe 
             แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปมารับบริการ
             จำนวน 58 ราย ณ วัดบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 326 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]