ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 พ.ค. 2555

                             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง   โดย  นางธิติพร มิ่งเชื้อ
          หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  ร่วมจัดงาน  " ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์
          ราคายุติธรรม "  ที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น  ในวันที่  11 - 13
          พฤษภาคม 2555   ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  อ.เมือง  จ.ลำปาง
                          
                            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
          ผลกระทบจากสินค้าราคาสูง และขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่ายสหกรณ์
          กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ โดยนำสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพและสหกรณ์
          เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย
จำนวนคนอ่าน 1710 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]