สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 11 พ.ค. 2555

                           วันที่ 11 พฤษภาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
      ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
      สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
      จังหวัดลำปาง
                           ภายในงานมีเกษตรกรเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการ ด้านการจัดทำ
      บัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน  บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ  โดยมี
      นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 900 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]