สตส.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 เม.ย. 2555

          ในวันที่  25 เมษายน  2555   นางธิติพร  มิ่งเชื้อ   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี-
สหกรณ์ลำปาง มีข้าราชการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  เข้าร่วมประชุม จำนวน  40  คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
และพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ตรวจสอบกิจการในจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 946 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]