สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตั้งโปรแกรมและสอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ให้กับบุคลากรของ สหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 9 พ.ค. 2561

                  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตั้งโปรแกรมและสอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
       ครบวงจร ให้กับบุคลากรของสหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จำกัด
เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
       เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 411 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]