จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

วันที่ 9 พ.ค. 2561

                        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
            และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
            ถวายในหลวง"
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยในการวางแผน
            ประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเกาะคา
            อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 414 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]