ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 9 พ.ค. 2561

                       วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
      และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่
      เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอสบปราบ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน
      เปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอ (ศูนย์ฯ เครือข่าย ศพก.) ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 353 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]