ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

วันที่ 8 พ.ค. 2561

            เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
          สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 
          พ.ศ.2560
และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด อำเภอเกาะคา 
          จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 357 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]