สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M

วันที่ 8 พ.ค. 2561

              ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M ให้แก่สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด พร้อมสอนแนะการใช้งานระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า
         จากการใช้ข้อมูลระบบ Smart member และ Smart Manage
ให้สามารถใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานสหกรณ์
         ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก

จำนวนคนอ่าน 408 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]