สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M

วันที่ 7 พ.ค. 2561

                ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M ให้แก่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด พร้อมสอนแนะการใช้งาน
           ระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าจากการใช้ข้อมูลระบบ Smart member และ Smart Manage ให้สามารถใช้ข้อมูลจากระบบ
           สารสนเทศ ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก
จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]