ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและพิธีปล่อยปลา

วันที่ 1 พ.ค. 2561

                วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจ
          รักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด และผู้นำชุมชน
          ในท้องถิ่น
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  และรักษา
          ความชุ่มชื้นของดินและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของขบวนการสหกรณ์ และพิธีปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ
          ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561
ณ โครงการอันเนื่อง
          มาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยต้อง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 625 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]