จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้

วันที่ 30 เม.ย. 2561

                วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ "ขนมถ้วย" ให้กับบุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบ
             เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 403 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]