สตส.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ

วันที่ 30 เม.ย. 2561

                                 เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         ร่วมรดน้ำดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะ และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม
         ของชาวล้านนา
ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 391 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]