สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์

วันที่ 30 มี.ค. 2555

                    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของสำนักงานฯ                   
                   นำโดย   นางธิติพร  มิ่งเชื้อ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
นางเทียมใจ ทรายคำ  ผู้สอบบัญชีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด และ
นางสิริกุล  พรมสุรินทร์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมให้คำแนะนำ
การใช้เครื่องมือทางการเงิน CFSAWS:ss  CAMELS  และ  SEVA    รวมทั้งการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน การเคลื่อนไหวของ
ปริมาณธุรกิจ เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป


จำนวนคนอ่าน 1230 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]