สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 21 มี.ค. 2555

            วันที่ 21 มีนาคม 2555   นางธิติพร มิ่งเชื้อ   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
    สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
            ภายในงานมีเกษตรกรเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการ ด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย-
    ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน  87 ราย
    โดยมี นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 972 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]