กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ก.พ. 2555

                     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง  จัดงาน
           กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 13   โดยมี  นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร
           รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ
           กิ่วลม จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีสมาชิก คณะกรรมการ
           เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า
           1,000 คน   โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกหลายประเภทและมีการเลี้ยง
           สังสรรค์ผู้เข้าร่วมงานในตอนเย็น
จำนวนคนอ่าน 1463 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]