สตส. ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์

วันที่ 21 ก.พ. 2555

                     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เปิดคลินิกบัญชี
    ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ นำโดย  นางธิติพร มิ่งเชื้อ  หัวหน้าสำนักงานฯ
    และ  นางเทียมใจ ทรายคำ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด   ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2
    ของสำนักงานฯ   โดยมีประธานกรรมการ  เลขานุการ  ผู้จัดการ  พนักงานบัญชี  ผู้ตรวจสอบกิจการ
    และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับบริการเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
    ของสหกรณ์
                    โดยสำนักงานฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
    ผู้ตรวจสอบกิจการ การบริหารงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือ 
    เตือนภัยทางการเงิน CFSAWss , CAMELS และ SEVA เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  และ
    เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

จำนวนคนอ่าน 855 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]