สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์

วันที่ 17 ก.พ. 2555

                          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปา
          เปิดให้บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี  
          นำโดย   นางเทียมใจ ทรายคำ   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  พร้อมด้วย
          นางภิรมย์ญา วิเชียร    ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
          บ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จำกัด    ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์พื่อร่วมกันหาแนวทาง
          ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์  รวมทั้งแนะนำโปรแกรมระบบบัญชี
          ครบวงจร (FAS)  การใช้เครื่องมือทางการเงิน CFSAWS:ss CAMELS และ SEVA
          เพื่อสหกรณ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


จำนวนคนอ่าน 923 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]