ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

วันที่ 29 ต.ค. 2558

                     เมื่อวันนี่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
     นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อรับทราบผล
     การดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะใน
     การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
     อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 303 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]