ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ในพื้นที่

วันที่ 26 ต.ค. 2558

                   นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท 7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
 ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการในสังกัดในเขตพื้นที่ สตท.7 เพื่อ
 รับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่อง   และ
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสหกรณ์เกี่ยวกับบริษัท ทีเค ทูเกตเตอร์, มาลินี, 11 อะโกรพลัส,
 พีคไบโอ และอื่นๆ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
 จังหวัดเชียงราย
จำนวนคนอ่าน 328 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]