สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ต.ค. 2558

                เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วม
   พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
   เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
                ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล
   จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงปกครองประเทศไทย ให้
   ร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนได้รับ
   ถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า
   พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
จำนวนคนอ่าน 420 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]