ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด

วันที่ 22 ต.ค. 2558

                 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
    นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด เพื่อรับทราบ
    ผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
    ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด
    อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 592 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]