จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559

วันที่ 22 ต.ค. 2558

                  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรม
 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
 (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559  เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถ
 ของครูบัญชีอาสา สำหรับการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี  สอนแนะ
 การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิก รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ความร่วมมือในการ
 ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี นายสุพจน์ เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์
 เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 341 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]