สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 18 ก.ค. 2558

                   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในช่วง
  เทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เป็นประธาน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และเสริมสร้างคุณธรรม
  จริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ วัดบ้านนาป้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 315 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]