ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 6 ส.ค. 2558

                        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี
     ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย
     กรมประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ณ เขื่อนแม่จาง บริเวณ
     บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]