สตส. ลำปาง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

วันที่ 4 ส.ค. 2558

                      ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัด
     โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
     สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้ง
     แจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ณ ณ ศาลาประชาคมที่ว่า
     การอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 291 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]