ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว

วันที่ 28 ก.ค. 2558

               นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ การพัฒนา
       ประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว
       สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวันที่
       28 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนอ่าน 430 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]