สตส.ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันที่ 29 ก.ค. 2558

                               นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราช
   กุมาร 28 กรกฎาคม 2558 โดยในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม
   ในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
   และในเวลา 18.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วน
   ราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ
   เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธีถวาย
   พานพุ่ม เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร
   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนอ่าน 407 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]