ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 23 ก.ค. 2558

                    ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
    นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
    สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด เพื่อรับทราบผล
    การดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการ
    ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 647 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]