สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 21 ก.ค. 2558

               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง
เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมี นายมงคล สุกใส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 320 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]