สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 16 ก.ค. 2558

                ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี
   เปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"
   ณ โรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ
   ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
   ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี
   แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยบริการด้านการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายใน
   ครัวเรือนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะ
   ความรู้ในการทำบัญชี และสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
จำนวนคนอ่าน 417 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]