โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk)

วันที่ 14 ก.ค. 2558

                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) เพื่อพูดคุย
กันอย่างไม่เป็นทางการในตอนเช้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมความร่วมแรง
ร่วมใจ และเกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนอ่าน 327 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]