ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสั่งการให้สหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และการรายงานการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์

วันที่ 13 ก.ค. 2558

                     ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
  พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ  จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการ
  สอบบัญชี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสั่งการ
  ให้สหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และการรายงานการใช้อำนาจ
  ของนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 380 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]