ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง ครั้งที่ 1/58

วันที่ 10 ก.ค. 2558

                   ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
      นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่
      วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง เพื่อรับทราบผล
      การดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
      ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32
      อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 579 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]