สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 9 มิ.ย. 2558

                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง
     เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
     และเอกชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวรกัญญา-
     วลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 429 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]