ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558

วันที่ 8 มิ.ย. 2558

                      เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
  นางพจนีย์ แสนลาหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
  ในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558  โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 395 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]