ร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558

วันที่ 5 มิ.ย. 2558

                      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน
2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป และ
เป็นพิธีกรร่วมการเสวนาของนักเรียน "ความรู้ของหนู จากครูสหกรณ์" โดยได้เชิญ
เด็กหญิงกาญจนา เป็งโต นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
เขียนบทร้อยแก้ว เรื่อง "บัญชีนำวิถีสู่ความพอพียง” จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมเสวนา
จำนวนคนอ่าน 439 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]