ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 27 พ.ค. 2558

                     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี
     ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล   โดย
     กรมประมงจังหวัดลำปาง โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
     เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณฝายน้ำล้นลำน้ำแม่ต๋ำ หมู่ 10 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
     จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 392 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]