ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด

วันที่ 26 พ.ค. 2558

                  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
  นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
  ประจำปี 2558 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด เพื่อรับทราบผล
  การดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
  กิจการของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด
  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1259 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]