สตส. ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 22 พ.ค. 2558

                    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ปี 2558 และร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดลำปาง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึก
บัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
เปิดงาน ณ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 554 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]