สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 21 พ.ค. 2558

                         ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย
 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ
 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วน
 ราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
 โดย หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ และกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ
 โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารนันทนาการ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 393 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]