สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด

วันที่ 20 พ.ค. 2558

                     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
 นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
 สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
 ประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
 ณ ศาลาวัดจู้ดหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 420 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]